زمان خدمات

مرکز تخصصی شنوایی  ایرلایف

شنبه تعطیل 

یکشنبه از ساعت 3 الی 8 عصر 

دوشنبه از ساعت 3 الی 8 عصر

سه شنبه از ساعت 3 الی 8 عصر

چهار شنبه از ساعت 3 الی 8 عصر

پنج شنبه از ساعت9  صبح الی 6 عصر

صمنا  منشی مرکز نیز از ساعت 9 صبح نیزآماده  ارائه وقت می باشد تلفن تماس 66461819