سمعک جیبی

تصاویری از قدیمی ترین سمعک ها
سمعک تنها وسیله پزشکی است که بدلیل کار کرد ویژه خود تاریخ منحصر به فردی دارد شما را به دیدن آرشیوی از عکس های قدیمی ۲۰۰ سال گذشته دعوت می کنیم

images (10)

images (16)download (7)

download (8)

images (17)images (18)

images (19)images (21)
images (3)download (2)download (3)download (4)download (5)download (6)downloadimages (7)images (8)images (9)images (15)images (13)images (14)imagesimages (1)images (5)images (4)