خسرو گورابی

پیشاپیش تولد پیامبر نور ورحمت را به شما وخانواده محترم تبریک عرض نموده و بااستحضار می رساند به یاری خداوند از شنبه 19 دی ما ه در دفتر جدید مرکز تخصصی شنوایی و سمعک ایرلایف به آدرس خیابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان نظری پلاک 44 واحد 1 از ساعت 15 تا 20 روز های شنبه …
ادامه ی نوشته خسرو گورابی