کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما

🔴عنوان مقاله: کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما

سال انتشار مقاله ۲۰۱۶

کلستئاتومای گوش میانی بیماری مخربی است که با گسترش در گوش میانی باعث فرسایش ساختارهای گوش میانی می شود. کلستئاتوما معمولا گفته می شود که کم شنوایی انتقالی می دهد. هنوز ارتباط بین کم شنوایی حسی و کلستئاتوما به درستی شناخته نشده است. شاید فرسایش کپسول اوتیک باعث کم شنوایی حسی در این افراد می شود.
ادامه خواندن “کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما”

چه هنگام باید از aABR در غربالگری شنوایی نوزادان استفاده کرد ؟

عنوان مقاله : چه هنگام باید از aABR در غربالگری شنوایی نوزادان استفاده کرد ؟

سال انتشار : ۲۰۱۴

مقاله حاضر بر روی ۲۹۳۳ نوزاد سالم و ۱۷۶ نوزاد با مشکلات حین تولد نجام شده است. در این پژوهش نوزادان سالم سه مرتبه با آزمون TEOAE مورد غربالگری قرار گرفتند. سپس آنهایی که در هرسه مرحله رد شدند توسط تست aABR ارزیابی شدند. نوزادان با ریسک فاکتور مستقیما با آزمون aABR تست شدند. ادامه خواندن “چه هنگام باید از aABR در غربالگری شنوایی نوزادان استفاده کرد ؟”

سمعک را چه کسی ساخت ؟

سمعک یا همان تقویت کننده صوتی را چه کسى ساخت؟

شاید وقتى با سمعک کار مى کنید یا آن را براى کسى تجویز و تنظیم مى کنید و یا آن را براى کسى توضیح مى دهید، به این جمله فکر مى کنید و یا حرف تان را با این جمله شروع مى کنید: سمعک یک تقویت کننده است.

ولى چه کسى تقویت کننده را براى اولین بار ساخت؟

< زمانى در اروپا، گراهام بل به دنبال راهى براى کشف سمعک (البته براى همسرش) بود ولى موفق نشد و تلفن را اختراع کرد (و بدین ترتیب نتوانست مهر ناستودنى اش را به همسرش نشان دهد). ادامه خواندن “سمعک را چه کسی ساخت ؟”