اسباب بازی و کم شنوایی کودکان


تولید کنندگان اسباب بازی تحت فشار ویژه ای از مقرارت تولید قرار دارند که آنها را موظف به رعایت مقررات تولید اسباب بازی با صدا ی کمتر از حد آسیب رساندن به شنوایی کودکان می کند.
واقعیت این است که از سال ۲۰۰۹ قوانین ساخت اسباب بازی توسط
American Society of Testing and Materials (ASTM) (ASTM F963-08)
تهیه وتدوین شده وکلیه تولید کنندگان موظفند صدای تولیدات خود را برای کودکان کمتر از ۸۵ دسی بل در فاصله ۵۰ سانتی متری نگهدارند .
این استاندارد دارای نقص جدی است زیرا اکثر کودکان اسباب بازی خود را دردست خود و کنار گوش های خود نگه می دارند و هر کسی می تواند گواهی دهد که فرزندان خود آنها، به خصوص جوانترها، تمایل دارند که اسباب بازی های خود را بسیار نزدیک به گوش خود یا دیگران قرار دهند.
اخیرا این موضوع توسط:
The Sight & Hearing Association (SHA) teams up with the University of Minnesota
به چالش کشیده شده است و بیان شده که کودکان اسباب یازی خود را حد اکثر به بلندی بازوی خود که بیش از ۲۵ سانتی متر نیست از خود دور نگه می دارند و این فاصله قطعا مانع از آسیب به شنوایی آنان نیست.
محققین تعداد زیادی از اسباب بازی هایی را مورد ارزیابی قرار دادند ومشخص شد که میزان صدا در آنها به شدت بالاتر از ۱۰۰ دسیبل درست در کنار بلندگو بود . ادامه خواندن “اسباب بازی و کم شنوایی کودکان”