سلسله وبینار های دانشجویی

سلسله وبینار های دانشجویی
دومین وبینار دانشجویی شنوایی شناسی به منظور آشنایی دانشجویان سال های سوم وچهارم شنوایی شناسی برای دانشجویان عضو وابسته انجمن های تخصصی شنوایی شناسی ایران برگزار شد

 

وبینار مداخلات تشخیصی ودرمانی اختلالات شنوایی سالمندان


همکاران ارجمند
امتیاز وبینارها و سایر برنامه های علمی انجمن، فقط با تأیید مدیر سامانه آموزش مداوم انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران صورت می‌گیرد.
لازم به تأکید است که این امتیازات، فقط به اعضای رسمی انجمن علمی شنوایی شناسی ایران تعلق می‌گیرد.
با سپاس

کتاب زبان اشاره ایرانی منتشر شد

زبان اشاره یکی از روش های ارتباطی با کم شنوایان ،خصوصا کم شنوایان شدید تا عمیق است
این کم شنوایان که از سمعک و وسایل تقویت کننده شنوایی بهره ای نمی برند و کاشت حلزون یا کاشت ساقه مغزی هم یا برای آنها میسر نیست یا خودشان حاضر به استفاده از این تکنولوژی نشده اند،از این شیوه ارنباطی استفاده می کنند وحتی زبان مادری خود را زبان اشاره می دانند و خود راعضو گروه اقلیت زبانی می شناسند و می گویند دیگران اگر می خواهند با ما ارتباط برقرار کنند به خودشان زحمت بدهند و زبان ما که زبان اشاره است را یاد بگیرند.
این گروه خود را ناشنوا می نامند و در زبا ن انگلیسی خود را Deaf می نامند ( با حرف بزرگ D ) و کسانی که کم شنوایی عمیق دارند واز سمعک استفاده می کنند و تعصب بر زبان اشاره به عنوان زبان مادری ندارند را deaf می نامند (با حرف کوچک d )
کتاب زبان اشاره ایرانی نیز تلاشی در جهت معرفی زبان اشاره فارسی است که درجای خود تلاشی در خور تقدیر است و به مولفین آن باید تبریک گفت.
برای دریافت متن کامل کتاب روی لینک ذیل کلیک کنید

۱۶۳۹۲۸۶۰۷۲-zaban-eshare