تصمیم بگیرید

مراکز سنجش شنوایی در همین نزدیکی است کافی است تصمیم بگیرید

جرم گوش

جرم گوش جرم گوش محافظ طبیعی مجرای گوش است تولید می شود و به تدریج به بیرون رانده می شود ،دستکاری برای خارج کردن جرم ،ایمنی گوش را به خطر می اندازد و یا موجب متراکم شدن آن شده و سپس اقدامات درمانی ضرورت پیدا می کند . هیچ گوش پاک کنی وجود ندارد آنچه …
ادامه ی نوشته جرم گوش

مردان کم شنوا

مردان کم شنوا شمار مردانی که از کم شنوایی رنج می برند دو برابر زنان است

ارجاع کم شنوایان

ارجاع کم شنوایان باارجاع حتی یک دوست کم شنوا به مراکز تخصصی شنوایی و سمعک او را در داشتن زندگی بهتر یاری کرده اید

هدیه الهی

هدیه الهی سیستم شنوایی هدیه الهی است که با خود هدیای دیگری همراه دارد .شنیدن /گفتن /خواندن/ نوشتن/ موفقیت های تحصیلی/ موفقیت های شغلی و…… پس قدرش بدانیم

وزوز از مشکلات جهان صنعتی

وزوز از مشکلات جهان صنعتی است هم اکنون 50 میلیون نفر از مردم دنیا از وزوز گوش خود رنج می برند

شاید شما به کمک نیاز داشته باشید

اگر صدای تلوزیون را زیاد می کنید اگر احساس افسردگی می کنید اگر احساس پری در گوشتان می کنید اگر بعضی مکالمات را از دست می دهید اگر در گوشتان وزوز دارید جتما سنجش شنوایی انجام دهید شاید شما به کمک نیاز دارید

شنیدن با گوش کردن متفاوت است

از آنجا که شنیدن با گوش کردن متفاوت است خانم محترم من می توانم با سمعک شنوایی شما را بهتر کنم ، اما هرگز نمی توانم برای حرف شنوی ایشان از شما کاری کنم

اسباب بازی های پر خطر

اسباب بازی های پر خطر تولید کنندگان اسباب بازی تحت فشار ویژه ای از مقررات تولید قرار دارند که آنها را موظف به رعایت مقررات تولید اسباب بازی با صدای کمتر از حد آسیب رسانیدن به شنوایی کودکان می کند . واقعیت این است که از یال 2009 قوانین ساخت اسباب بازی توسط(American society of …
ادامه ی نوشته اسباب بازی های پر خطر

تنها شنوایی شناس

تنها شنوایی شناس تنها شنوایی شناس )AUDIOLOGIST) صلاحیت تخصصی تجویز ،عرضه و تنظیم … سمعک رادارد