مشکلات شایع استخوانچه های گوش میانی :

سلسله مطالبی پیرامون کم شنوایی و سمعک(5)   اتو اسکلروز از دو لغت اتو به معنی گوش و اسکلروسیس به معنای سخت شدن تشکیل شده است  این مشکل معمولاً ارثی است و بیشتر در دهه دوم یا سوم زندگی ظاهر می شود. یک بافت اسفنجی (که در واقع استخوان جدید است)برروی استخوانچه ها ،به ویژه …
ادامه ی نوشته مشکلات شایع استخوانچه های گوش میانی :