هلن کلر کیست؟

هلن کلر کیست ؟
هلن کلر
هلن کلر در دوران کودکی به علت بیماری منیژیت ، بینایی و شنوایی خود را از دست داد اما با کمک « آنا سولیوان » ، معلم خصوصی اش یکی از محترم ترین زنان دنیا شد .

ادامه خواندن “هلن کلر کیست؟”