وزوز گوش و کم شنوایی

وزوز گوش و کم شنوایی وزو گوش و کم شنوایی وزوز گوش (tinnitus) که اغلب به عنوان زنگ زدن گوش از آن یاد می شود ، اصطلاحی پزشکی است که به منظور توصیف درک صدا دریک یا هردو گوش بدون وجود هیچ گونه صدای واقعی با منبع خارجی به کار می رود . طبق پژوهش …
ادامه ی نوشته وزوز گوش و کم شنوایی