آغاز اکران آنلاین فیلم سینمایی بی صدا حلزون

آغاز اکران آنلاین فیلم سینمایی بی صدا حلزون در فیلیمو این فیلم اولین فیلم سینمایی ایران با موضوع کاشت حلزون شنوایی است دیدن این فیلم را توصیه می کنیم

وزوز گوش و کم شنوایی

وزوز گوش و کم شنوایی وزو گوش و کم شنوایی وزوز گوش (tinnitus) که اغلب به عنوان زنگ زدن گوش از آن یاد می شود ، اصطلاحی پزشکی است که به منظور توصیف درک صدا دریک یا هردو گوش بدون وجود هیچ گونه صدای واقعی با منبع خارجی به کار می رود . طبق پژوهش …
ادامه ی نوشته وزوز گوش و کم شنوایی