تاثیر مصرف الکل بر روی آستانه های شنوایی

تاثیر مصرف الکل بر روی آستانه های شنوایی

aid702598-728px-Stop-Smoking-and-Drinking-Step-4-Version-4
خلاصه ای از نتایج مقاله :
در این مطالعه ۳۰نفر فرد سالم برای آزمایش در یک محیط کنترل شده از نظر آکوستیک انتخاب شدند و هر یک از افراد مقدار الکل از پیش تعیین شده را مصرف نمودند.
آستانه های تون خالص این افراد در ۶فرکانس در قبل و بعد از مصرف الکل ارزیابی گردید.
نتایج حاکی از وجود یک رابطه مثبت بین افزایش غلظت تنفس الکل و مقدار افزایش آستانه های شنوایی بود.
بیش از ۹۰% افراد افزایش آستانه در ۳فرکانس یا بیشتر داشتند، هم چنین این افزایش آستانه در فرکانس های بم و بویژه فرکانس۱۰۰۰بارزتر بود (فرکانس های مهم برای تمایز حروف صدا دار)

یرای دریافت اصل مقاله برروی لینک زیر کلیک کنید
Effect of alcohol on AT