تنها متخصصی که صلاحیت تجویز سمعک را دارد شنوایی شناس است

دکتر خسرو گورابی، رئیس انجمن شنوایی شناسان ایران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: کلینک های ارزیابی شنوایی در کشور وجود دارد که متخصصین شنوایی شناس در آن ها مشغول به فعالیت هستند و صاحب صلاحیت برای ارزیابی شنوایی همه اقشار جامعه می باشند.

دریافت هزینه‌های کمتر از تعرفه‌های مصوب توسط متخصصین شنوایی شناسی

خسرو گورابی رییس انجمن شنوایی شناسان در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران در خصوص پدیده زیرمیزی در بین شنوایی شناسان اظهار کرد: ممکن است پدیده زیرمیزی در سایر گروه‌های پزشکی وجود داشته باشد اما ارتباط متخصصین شنوایی‌شناس با بیمار به گونه‌ای است که نیازی برای پدیده زیرمیزی وجود ندارد. …
ادامه ی نوشته دریافت هزینه‌های کمتر از تعرفه‌های مصوب توسط متخصصین شنوایی شناسی

توان و امکانات تفویض اختیار نظارت نظام پزشکی به انجمن‌های پزشکی وجود دارد

خسرو گورابی، رئیس انجمن شنوایی شناسی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به توانایی‌های سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی با تمام وجود توانایی‌هایش، نمی‌تواند بر روی تمام مطب‌ها و درمانگاه‌ها نظارت داشته باشد، انجمن‌های پزشکی از جمله انجمن شنوایی شناسی از واگذاری نظارت سازمان …
ادامه ی نوشته توان و امکانات تفویض اختیار نظارت نظام پزشکی به انجمن‌های پزشکی وجود دارد

هر شنوایی شناس بعد از تحویل سمعک باید ۲ سال خدمات مشاوره رایگان بدهد

رئیس انجمن شنوایی‌شناسان ایران: هر شنوایی شناس بعد از تحویل سمعک باید ۲ سال خدمات مشاوره رایگان بدهد رئیس انجمن شنوایی‌شناسان ایران گفت: تخلف عمده شنوایی‌شناسان نداشتن تجهیزات و امکانات استاندارد برای ارزیابی شنوایی و عدم ارائه خدمات مطلوب به افراد است زیرا هر شنوایی شناس بعد از تحویل سمعک باید ۲ سال خدمات مشاوره …
ادامه ی نوشته هر شنوایی شناس بعد از تحویل سمعک باید ۲ سال خدمات مشاوره رایگان بدهد