آدرس جدید مرکز تخصصی شنوایی وسمعک ایرلایف

پیشاپیش تولد پیامبر نور ورحمت را به شما وخانواده محترم تبریک عرض نموده و بااستحضار می رساند به یاری خداوند از شنبه ۱۹ دی ما ه در دفتر جدید مرکز تخصصی شنوایی و سمعک ایرلایف به آدرس خیابان انقلاب خیابان دانشگاه خیابان نظری پلاک ۴۴ واحد ۱ از ساعت ۱۵ تا ۲۰ روز های شنبه …
ادامه ی نوشته آدرس جدید مرکز تخصصی شنوایی وسمعک ایرلایف