کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما

🔴عنوان مقاله: کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما سال انتشار مقاله ۲۰۱۶ کلستئاتومای گوش میانی بیماری مخربی است که با گسترش در گوش میانی باعث فرسایش ساختارهای گوش میانی می شود. کلستئاتوما معمولا گفته می شود که کم شنوایی انتقالی می دهد. هنوز ارتباط بین کم شنوایی حسی و کلستئاتوما به درستی شناخته نشده است. شاید …
ادامه ی نوشته کاهش شنوایی حسی در کلستئاتوما

چه هنگام باید از aABR در غربالگری شنوایی نوزادان استفاده کرد ؟

عنوان مقاله : چه هنگام باید از aABR در غربالگری شنوایی نوزادان استفاده کرد ؟ سال انتشار : ۲۰۱۴ مقاله حاضر بر روی ۲۹۳۳ نوزاد سالم و ۱۷۶ نوزاد با مشکلات حین تولد نجام شده است. در این پژوهش نوزادان سالم سه مرتبه با آزمون TEOAE مورد غربالگری قرار گرفتند. سپس آنهایی که در هرسه …
ادامه ی نوشته چه هنگام باید از aABR در غربالگری شنوایی نوزادان استفاده کرد ؟

سمعک را چه کسی ساخت ؟

سمعک یا همان تقویت کننده صوتی را چه کسى ساخت؟ شاید وقتى با سمعک کار مى کنید یا آن را براى کسى تجویز و تنظیم مى کنید و یا آن را براى کسى توضیح مى دهید، به این جمله فکر مى کنید و یا حرف تان را با این جمله شروع مى کنید: سمعک یک …
ادامه ی نوشته سمعک را چه کسی ساخت ؟