آبا می دانستید ۲؟

آیا می دانستید ۲؟ از شگفتی های توانایی انسان ماندی هاروی در ۱۸ سالگی به خاطر بیماری شنوایی اش را از دست داده ،او موسیقی را با حس لمس ادامه داد. در America’s Got Talent 2017 شعر خودش را خواند ( اگر تلاش کنم…)

آیا می دانستید۱ ؟

آیا می دانستید۱ ؟ یکی‌ از تیزترین گوش های درندگان متعلق به روباه است، این حیوان میتواند صدای تیک تاک یک ساعت مچی را از ۴۰ متری بشنود.